Europa Bez Barier

Tak w obiektywie przedstawiała się nasza konferencja, która miała miejsce 9 czerwca 2017 roku. Konferencja poświęcona była omówieniu idei Europejskiego Aktu o Dostępności, ale nie tylko. Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego o dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych i mających problemy z poruszaniem się, dyskutowali przedstawiciele biznesu, NGO, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju. Nie zabrakło także Rzecznika Praw Obywatelskich. Drugi panel dyskusyjny poświęcony był m.in. start-upom, takim jak MallNavigator, migam.pl, ParrotOne czy Ooniwerek, które zaprezentowały świetne rozwiązania dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Obszerne podsumowanie konferencji można przeczytać na stronie Integracja: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/575926

Link do foto galerii