Polityka Prywatności – Lasy bieszczadzkie

  1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej dostarczanej przez MallNavigator Sp. z o.o. (dalej “Polityka Prywatności”): Lasy bieszczadzkie.
  2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android), sklepu Itunes (iOS).
  3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadanie urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.
  4. Korzystania z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.
  5. W przypadku braku akceptacji zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
  6. Polityka prywatność ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store i Apple App Store. MallNavigator Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play Store i Apple App Store oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store i Apple App Store.
  7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: biuro@mall-navigator.pl