Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej

Od 01.01.2018 r. Mall Navigator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Proinnowacyjne usługi doradcze świadczone dla Mall Navigator sp. z o.o. prowadzące do wdrożenia innowacji produktowej”

Opis projektu

W ramach projektu firma Mall Navigator sp. z o.o. dokona wdrożenia innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonej wersji produktu „Mall Navigator” będącego w ofercie firmy Mall Navigator. Innowacja produktowa będzie się charakteryzować znaczącym rozszerzeniem funkcjonalności produktu MallNavigator.Polegać będzie na zwiększeniu grona odbiorców produktu „Mall Navigator” – systemu nawigacyjno-analitycznego opartego na technologii beacon wewnątrz obiektów skierowanego głównie do galerii i centrów handlowych.

Cel projektu

Cel główny projektu:

Wzrost potencjału przedsiębiorstwa Mall Navigator Sp. z o.o. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i wdrożenia innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonej wersji produktu „Mall Navigator” będącego w ofercie firmy Mall Navigator Sp. z o.o. oraz towarzyszącej jej innowacji procesowej – systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem w okresie realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Cele szczegółowe:

  1. Przeprowadzenie analizy potrzeb innowacyjnych oraz możliwości wdrożenia innowacji produktowej oraz procesowej przez Mall Navigator sp. z o.o. w okresie realizacji projektu.
  2. Wsparcie we wdrożeniu innowacji produktowej oraz procesowej przez Mall Navigator sp. z o.o. w okresie realizacji projektu.

Realizacja celów szczegółowych wpłynie na osiągnięcie celu głównego projektu.

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje.
  3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).
  4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego.

Wskaźnikami rezultatu są:

  1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
  2. Liczba wprowadzonych innowacji,
  3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych,
  4. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych.

Wartość Projektu wynosi 865 305,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 492 450,00 zł